Vilve Oja

Vana-Võromaa rahvarõivaste maailma juhatab teid käsitöö asjatundja Vilve Oja. Vastavalt külastaja erihuvidele (rõivaste valmistamine, käsitöötehnikad, materjalid, kirjad, kombestik vm) osaleb meie poolt veel üks käsitöö ja rõivaste asjatundja.

Vilve Oja on käsitöömeister, kes on oma teadmisi-oskusi täiendanud meistrite käe all Räpina Aianduskooli  tekstiilkäsitöö erialal ning õpib edasi Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö erialal.

Pikaaegsed kogemused käsitöö valdkonnas ning tegevus MTÜ-s  Vana-Võromaa Käsitüü on aidanud luua võrgustiku Vana-Võromaa piirkonna käsitöömeistritest, sealhulgas on hea koostöö selle piirkonna rahvarõivaste valmistajatega.