Setomaa giid Helen Külvik

Olen sissesõitnu, aga saanud kohalikuks. Tänu sellele oskan seto kultuuri juures tähele panna neid asju, mis just väljast tulijale huvi pakuvad. Ma märkan, mis on siin teistmoodi ja eriline.

Armastan Setomaad kogu südamest. Olles peaaegu kogu oma täiskasvanuelu selle paigaga tihedalt seotud olnud, siin töötanud ja (juurde) õppinud, suudan ma vaimustuda ja rõõmu tunda igast korrast, mil mul on võimalus ka külalistega seda armastust ja austust Setomaa vastu jagada. 

Erialalt doktorikraadiga geograaf, igapäevaselt tööl Seto Instituudis, hobi korras giid.